โครงการประชุมวิชาการ ประจำปี 2557 "การพัฒนางานวิจัยการสร้างเสริมสุขภาวะ" ขยายเวลารับสมัครลงทะเบียนจนถึงวันที่ 28 กรกฏาคม 2557 (สามารถจ่ายค่าลงทะเบียนที่หน้างานได้) ณ ห้องตักสิลาบอลรูม 3 โรงเเรมตักสิลา

nu.msu.ac.th