*** ประกาศ งดใช้ห้อง 24 ชั่วโมง ชั้น 4 เนื่องจากอยู่ระหว่างปรับปรุงห้อง ***

nu.msu.ac.th โควตาช่อดอกปีบ โควตาที่คณะดำเนินการเอง